Tuesday, September 11, 2012

Täna vene keele tunnis kordasime vanu sõnu, matemaatikas lahendasime ülesandeid, loodusõpetuses mõõtsime ennast. Eesti keele tunnis rääkisime klassipäevast ja ekskursioonidest. Ajaloo tunnis rääkisime keskajast ja keskaja inimestest.

No comments:

Post a Comment